Aktualności

Obowiązek informacyjny lekarza – gdzie się kończy?

Informujesz swojego pacjenta o stanie jego zdrowia? Na pewno. Przecież to oczywisty obowiązek. Czy jednak robisz to dobrze? I czy zawsze musisz pacjentowi takiej informacji udzielić?

Przeczytaj mój artykuł i sprawdź, jakie prawne pułapki czają się w przepisach o obowiązku informacyjnym lekarza […]

zobacz więcej

Odmowa zgody na leczenie – dylemat prawa i medycyny

Czy prawo pacjenta do samostanowienia wyrażającego sprzeciw na poddanie się leczeniu musi być uwzględnione, nawet jeśli odbywa się kosztem zdrowia lub życia?

Jednym z przejawów autonomii jednostki jest prawo do decydowania o samym sobie. Przepisy ustawowe przyznają pacjentom prawo do […]

zobacz więcej